Najlepsza gazetka szkolna w województwie śląskim

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę kuratorium oświaty w Katowicach zorganizowało konkurs na okolicznościową gazetkę uczniowską pod hasłem „Ojczyzna jest naszą matką ziemską, Polska jest matką szczególną” (Jan Paweł II). Celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów dotyczących działalności dziennikarskiej a ponadto uczniowie mieli okazję do wymiany doświadczeń w województwie śląskim. Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach objęła patronatem konkurs na czele z p. dyrektorem Jackiem Tarkotą. Z ramienia szkoły organizatorem została szkoła podstawowa nr 23 w Rudzie Śląskiej. Nasza szkoła zgłosiła do konkursu trzy gazetki w wykonaniu następujących zespołów: pierwszy reprezentowali uczniowie z kl. 8a SP 10: Mikołaj Grygierczyk, Kamil Olejak, Konrad Klocek. Gimnazjalistów reprezentowały dwa zespoły z kl. 3b: Emilia Legut, Karolina Polok i Kuba Kwaśniewicz oraz druga grupa w składzie Roksana Kumor, Justyna Pudłowska i Karolina Gluza. Uczniowie systematycznie gromadzili wiedzę, projektowali strony gazetki oraz opracowywali sam projekt graficzny. Specjalne miejsce w każdym wydaniu miały fotoreportaże. Profesjonalna komisja jury brała pod uwagę zgodność pracy z określoną formą w regulaminie, inspiracje setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, poprawność językową i stylistyczną, bogactwo form wypowiedzi dziennikarskich, jednolitość szaty graficznej oraz poprawny skład gazety. Ostatecznie werdykt jury był dla naszej reprezentacji wyjątkowo przychylny: zdobyliśmy tytuł laureata I miejsca w wojewódzkim konkursie gazetek szkolnych w kategorii szkoły podstawowe i gimnazjum. Zaszczytny tytuł przyznano gimnazjalistkom z kl. 3b: Roksanie Kumor, Justynie Pudłowskiej i Karolinie Gluzie. Nagrodzona praca uczniów świadczy o ich solidnej i twórczej pracy od 3 lat na warsztatach dziennikarskich w ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach.

Gratulujemy zaszczytnego sukcesu w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę!