3 Forum Samorządów Uczniowskich

23 maja 2018 r. w SP nr 6 im. Ignacego Łukasiewicza odbyło się 3 Forum Samorządów Uczniowskich szkół podstawowych i wygasających gimnazjów z terenu naszej gminy. Podczas spotkania każda szkoła omawiała jedne wybrany element pracy SU, którym chciała zainspirować pozostałych. Dzielono się także spostrzeżeniami i uwagami, podpatrywano ciekawe pomysły.

Nasz SU reprezentowały: przewodnicząca Julia Szary oraz v-ce przewodnicząca Klaudia Kupper. Dziewczynki przedstawiły prezentację dotycząca współpracy ze środowiskiem lokalnym (Jednostką Strzelecką 3028 „Strzelec” OSW, LOK, OSP Dziedzice, oraz sposoby  na kompleksowe wykazanie się swoimi zdolnościami podczas samorządowego Dnia Dziecka

Prowadzono także aktywne zajęcia warsztatowe nad przygotowaniem planszowej gry terenowej o naszej gminie.

Gościnnie głos zabrał Pan Maciej Kołoczek – zastępca burmistrza naszej gminy, a obradom przesłuchiwali się: Dyrektor ZOPO,  Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju naszego miasta oraz gospodarz spotkania – Dyrektor SP nr 6.

Podczas spotkania ustalono, drogą losowania, że następne forum odbędzie się w Bronowie.